به نام خدا

مجموعه دوره های طب سنتی

مزاج شناسی واصلاح مزاج ها
morteza karbasiصدرا استادیان

مزاج شناسی واصلاح مزاج ها

به نام خدا

مدرس : صدرا استادیان.*
*سرفصلهای این دوره :*
شنایی با تاریخچه طب سنتی و کاربرد آن در رویکرد جدید درمان
 *آشنایی با امور طبیعیه*
 *ارکان، امزاج، اخلاط، اعضا، ارواح، اقوا و افعال* ناشی از مزاج ها

کاربرگیاهان داروئی
morteza karbasiسمیه آهنگر

کاربرگیاهان داروئی

به نام خدا

مجموعه دوره های اموزش شناخت گیاهان داروئی و کاربرد آنها

مدرس خانم آهنگر