به نام خدا

مجموعه دوره های گوناگون حوزه سلامتی

دوره بی نظیر کارماسوزی
morteza karbasiمرضیه اشرف آبادی

دوره بی نظیر کارماسوزی

به نام خدا

نگاهی به کارما و راه های دور کردن کارمای منفی:sparkles:

آیا تا به حال اتفاقی برای شما رخ داده که بعد از آن با خود فکر کنید، چرامن؟
 مگر من چه کار اشتباهی انجام داده ام که مستحق همچین چیزی هستم؟

در رابطه با پاسخ تمامی این سولات و همچنین سوال های مشابه باید شما را با #قانون کارما آشنا کنیم.

هومیوپاتی
morteza karbasiدکترعاطفه رستمی نژاد

هومیوپاتی

به نام خدا

هومیو پاتی در واقع طب سنتی آلمان می باشد 

هومئوپاتی یک روش درمانی است که توسط ساموئل هانمن ابداع شده است. طرفداران هومئوپاتی معتقدند که این روش درمانی سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند و بیمار با استفاده از داروهای هومئوپاتی، بهبود می یابد. به این روش همسان درمانی نیز می گویند.

آسترلوژی پزشکی
morteza karbasiدکترعاطفه رستمی نژادامیرحسین سدیدی

آسترلوژی پزشکی

به نام خدا

دوره تخصصی آسترولوژی پزشکی این دوره به بررسی عوامل و تاثیر انرژی های کیهانی وستارگان روی سلامت انسان می پردازد که توسط این علم می توان از علاوه بر درمان درپیشگیری خیلی ازبیماری ها اقدام کرد