به نام خدا

دکترعین اله ولی زاده دکتری تغذیه و عضوهیئت علمی دانشگاه و رئیس پارک علم فناوری تبریزمدرس دوره های طب سنتی

دوره آشنائی وکاربردگیاهان داروئی
morteza karbasiدکترعین اله ولی زاده

دوره آشنائی وکاربردگیاهان داروئی

به نام خدا

دوره کاملا کاربردی شناخت وکاربردگیاهان داروئی ده جلسه 

طب سوزنی دکترولی زاده
morteza karbasiدکترعین اله ولی زاده

طب سوزنی دکترولی زاده

به نام خدا

دوره طب سوزنی دکتر ولی زاده در10 جلسه

تشخیص بیماری از عنبیه
morteza karbasiدکترعین اله ولی زاده

تشخیص بیماری از عنبیه

به نام خدا

عنبیه شناسی روشی است که به وسیله آن پزشک یا ایریدولوژیست می تواند از علائم یا نشانه های موجود در عنبیه، وضعیت رفلکس ارگان ها و سیستم های مختلف بدن را بیان کند. این علائم نشانگر تصویری دقیق از تمامیت بدن است.