به نام خدا

دکترمحمداکرمی مخترع وپزوهشگر

اوریکولوتراپی(طب سوزنی گوش)دکتراکرمی
morteza karbasiدکترمحمد اکرمی

اوریکولوتراپی(طب سوزنی گوش)دکتراکرمی

به نام خدا

دوره مقدماتی اوریکولوتراپی یا طب سوزنی گوش هفت جلسه

تخفیف عیدتاعیدنوروز تا عیدفطر

دوره عنبیه شناسی دکتراکرمی
morteza karbasiدکترمحمد اکرمی

دوره عنبیه شناسی دکتراکرمی

به نام خدا

دوره اموزشی عنبیه شناسی مقدماتی 7جلسه بعلاوه صلبیه شناسی رایگان

دوره نسخه پیچی (دکتراکرمی)
morteza karbasiدکترمحمد اکرمی

دوره نسخه پیچی (دکتراکرمی)

به نام خدا

دوره اموزش نسخه پیچی گیاهی مدرس دکتر اکرمی مدت زمان تدریس 10جلسه

تخفیف ویزه عید تا عید

بیماری های زنان(دکتراکرمی)
morteza karbasiدکترمحمد اکرمی

بیماری های زنان(دکتراکرمی)

به نام خدا

تدریس بیماریهای زنان توسط دکتر اکرمی هفت جلسه